nyheter

Benzylisopropylamin ,

Utseendeforhold: Stor gjennomsiktig krystall.

Lagringsforhold: Oppbevares på et kjølig, ventilert lager. Holdes borte fra ild og varme. Bør oppbevares adskilt fra oksidasjonsmiddel. Unngå blandet lagring på alle måter. Utstyr med tilsvarende utvalg og mengde brannslokkingsutstyr. Oppbevaringsområdet bør være utstyrt med lekkasjeutstyr for nødbehandling og passende lagringsmateriell.

image


Innleggstid: Jul-06-2021